AOW franchise 2015

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

In cijfers (bedragen 2014) Verzekerde regelingen Tot en met 2014 Vanaf 2015 Verschil Eindloon € 13.449,– € 14.204,– + € 755,– Middelloon / beschikbare premie € 13.449,– € 12.552,– – € 897,–   Eigen beheer Tot en met 2014 Vanaf 2015 Verschil Eindloon € 19.619,– € 20.721,– + € 1.102,– Middelloon / beschikbare premie € 19.619,– € 18.312,– – € …

AOW franchise 2014

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

In de maanden november en december publiceert de overheid de fiscale- en sociale zekerheidscijfers voor het volgende jaar. Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid publiceerde onlangs onder meer de hoogte van de AOW-uitkeringen. En hiermee kan de AOW-franchise bepaald worden die van belang is voor pensioen. Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, …

Nieuwe premiestaffels 2014

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

In de Staats-courant is een besluit van de minister van Financiën tot aanpassing van de premiestaffels gepubliceerd. Uiterlijk 1 januari 2014 moet worden uitgaan van deze (netto-) staffels. Het fiscale kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten is in dit besluit nader uitgewerkt op basis van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 2014 naar 67 jaar (volgens de Wet verhoging AOW- en …