Pensioenontslag, doorwerken en pensioenopbouw na de AOW-leeftijd

Dolf Wietzema Menkhorst Lijfrente, Pensioen

Het zal u niet ontgaan zijn, maar het arbeidsrecht wijzigt ingrijpend. Dit komt door een nieuwe wet: de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet wordt in fases ingevoerd. En de eerste veranderingen vinden al plaats per 1 januari 2015. De nadruk ligt straks bij ‘werkzekerheid’ in plaats van ‘baanzekerheid’. Door deze wet worden ook de mogelijkheden rondom het pensioenontslag verruimd. …

Pensioenakkoord en uw pensioenregeling

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Omdat de inwoners van Nederland gemiddeld steeds ouder worden, nemen de kosten voor de oudedagsvoorziening toe. Dit geldt voor de AOW, maar ook voor de pensioenregeling die werkgevers voor hun werknemers geregeld hebben. De regering heeft een Pensioenakkoord gesloten met als doel de oudedagsvoorziening betaalbaar te houden. Door het pensioenakkoord komen er een aantal nieuwe wetten en wetswijzigingen. Deze worden …

AOW leeftijd

NLPensioen_admin Pensioen

De AOW-leeftijd wordt per 1 januari 2013 volgens onderstaand schema stapsgewijs verhoogd en vanaf 2021 gekoppeld aan de levensverwachting. Dit was al in het deelakkoord overeengekomen;   U bent geboren:                                               U krijgt AOW in:            Uw leeftijd is …