Nooit aangemeld, wel pensioenrechten! Ook bij een verzekeringsmaatschappij

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werkgever niet is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds terwijl hij wel onder de werkingssfeer hiervan valt. Uit diverse jurisprudentie blijkt dat de werknemers dan gewoon recht hebben op pensioen. Het gegeven dat ze op grond van het pensioenreglement pensioenrechten verwerven is voldoende. Het feit dat er voor hen nooit premie is betaald, …