AOW franchise 2015

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

In cijfers (bedragen 2014) Verzekerde regelingen Tot en met 2014 Vanaf 2015 Verschil Eindloon € 13.449,– € 14.204,– + € 755,– Middelloon / beschikbare premie € 13.449,– € 12.552,– – € 897,–   Eigen beheer Tot en met 2014 Vanaf 2015 Verschil Eindloon € 19.619,– € 20.721,– + € 1.102,– Middelloon / beschikbare premie € 19.619,– € 18.312,– – € …

Pensioenontslag, doorwerken en pensioenopbouw na de AOW-leeftijd

Dolf Wietzema Menkhorst Lijfrente, Pensioen

Het zal u niet ontgaan zijn, maar het arbeidsrecht wijzigt ingrijpend. Dit komt door een nieuwe wet: de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet wordt in fases ingevoerd. En de eerste veranderingen vinden al plaats per 1 januari 2015. De nadruk ligt straks bij ‘werkzekerheid’ in plaats van ‘baanzekerheid’. Door deze wet worden ook de mogelijkheden rondom het pensioenontslag verruimd. …

Pensioenakkoord definitief

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP en coalitiepartijen VVD en PvdA over de miljardenbezuiniging op de pensioenopbouw. Dat hebben de partijen vanmiddag naar buiten gebracht na een afrondend overleg op het ministerie van Financiën. Het voorstel om vanaf 2015 fors te bezuinigen door de fiscale aftrek van de pensioenopbouw te verlagen van 2,25% naar …

AOW franchise 2014

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

In de maanden november en december publiceert de overheid de fiscale- en sociale zekerheidscijfers voor het volgende jaar. Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid publiceerde onlangs onder meer de hoogte van de AOW-uitkeringen. En hiermee kan de AOW-franchise bepaald worden die van belang is voor pensioen. Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, …