Pensioenakkoord definitief

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP en coalitiepartijen VVD en PvdA over de miljardenbezuiniging op de pensioenopbouw. Dat hebben de partijen vanmiddag naar buiten gebracht na een afrondend overleg op het ministerie van Financiën. Het voorstel om vanaf 2015 fors te bezuinigen door de fiscale aftrek van de pensioenopbouw te verlagen van 2,25% naar …

Wetsvoorstellen ‘pensioenakkoord’ van tafel

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

De Eerste Kamer blijft kritisch over de ingediende wetsvoorstellen inzake het pensioenakkoord dat eerder in de tweede kamer is bereikt. Het kabinet liet het niet op een stemming aankomen en haalde op 8 oktober beide wetsvoorstellen van tafel. Herziene voorstellen zullen weer door de Tweede Kamer moeten. De hele cyclus begint weer van voren af aan. Eerste Kamer kritisch De …

Fiscus zorgt voor lager netto pensioen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Ongeveer 98%  van de gepensioneerden ontvangt vanaf deze maand netto tussen de 0,7% en 5,8% minder pensioen. Dit geldt ook voor  mensen met een OBU, FLEX-pensioen, Vervroegd Ouderdomspensioen, Arbeidsongeschiktheidspensioen of Nabestaandenpensioen. Dat meldt de Belastingdienst. De overheid heeft besloten dat in 2013, voor gepensioneerden en niet-gepensioneerden, de tarieven voor loonheffing en premie Zorgverzekering (Zvw) stijgen. Hierdoor houden ze in 2013 …