Pensioenontslag, doorwerken en pensioenopbouw na de AOW-leeftijd

Dolf Wietzema Menkhorst Lijfrente, Pensioen

Het zal u niet ontgaan zijn, maar het arbeidsrecht wijzigt ingrijpend. Dit komt door een nieuwe wet: de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet wordt in fases ingevoerd. En de eerste veranderingen vinden al plaats per 1 januari 2015. De nadruk ligt straks bij ‘werkzekerheid’ in plaats van ‘baanzekerheid’. Door deze wet worden ook de mogelijkheden rondom het pensioenontslag verruimd. …

Komt er nu eindelijk een goede oplossing voor ZZPers?

Dolf Wietzema Menkhorst Lijfrente, Pensioen

Honderdduizenden zzp’ers kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor een nieuw, collectief pensioenfonds. Met de pensioenregeling van dit ZZP Pensioenfonds kunnen zij belastingvrij sparen voor hun oude dag, net als werknemers. Dit biedt zeker een aantal voordelen zoals hieronder opgesomd. ZZP’ers kunnen geheel naar eigen inzicht flexibel en vrijwillig bedragen inleggen en op de zelf bepaalde pensioenleeftijd, tussen de 60 en …

Prinsjesdag 2013, Pensioen en Lijfrente

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Oudedagsvoorzieningen Naast de reeds bekende maatregelen zijn er tijdens Prinsjesdag geen aanvullende maatregelen aangekondigd op het gebied van oudedagsvoorzieningen. De Tweede Kamer heeft voor de zomer ingestemd met de wetsvoorstellen voor verdere versobering pensioenopbouw en nettospaarfaciliteiten. Deze liggen nu in de Eerste Kamer. Volgens het wetsvoorstel wordt per 1 januari 2015 het maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen bij …