Eerste Kamer aanvaardt aangepast voorstel versobering pensioenen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het aangepaste voorstel tot versobering van de pensioenopbouw. Door het zogenoemde fiscale Witteveenkader te beperken, wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verder verlaagd van 2.15% naar 1,875% (bij een middelloonregeling). Onder andere de Pensioenfederatie heeft zich stevig verzet tegen het oorspronkelijke voorstel van 1,75%. Ook de Eerste Kamer vond dat voorstel te ver gaan. Het aangepaste …

Pensioen mag geen haastklus zijn

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Het FD constateert na een rondgang bij pensioenadviseurs dat de fiscale versobering van de pensioenopbouw in 2014 een haastklus is geworden. Met name werknemers zouden zich meer moeten roeren. “Werknemers hebben veelal niet voldoende compensatie gekregen voor de verlaging van hun pensioen”, zegt Marc Heemskerk van adviesbureau Mercer tegen het FD. “Pensioen is uitgesteld loon. Als dat omlaag gaat, moet …

Pensioenakkoord definitief

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP en coalitiepartijen VVD en PvdA over de miljardenbezuiniging op de pensioenopbouw. Dat hebben de partijen vanmiddag naar buiten gebracht na een afrondend overleg op het ministerie van Financiën. Het voorstel om vanaf 2015 fors te bezuinigen door de fiscale aftrek van de pensioenopbouw te verlagen van 2,25% naar …

Wetsvoorstellen ‘pensioenakkoord’ van tafel

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

De Eerste Kamer blijft kritisch over de ingediende wetsvoorstellen inzake het pensioenakkoord dat eerder in de tweede kamer is bereikt. Het kabinet liet het niet op een stemming aankomen en haalde op 8 oktober beide wetsvoorstellen van tafel. Herziene voorstellen zullen weer door de Tweede Kamer moeten. De hele cyclus begint weer van voren af aan. Eerste Kamer kritisch De …