Eerste Kamer aanvaardt aangepast voorstel versobering pensioenen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het aangepaste voorstel tot versobering van de pensioenopbouw. Door het zogenoemde fiscale Witteveenkader te beperken, wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verder verlaagd van 2.15% naar 1,875% (bij een middelloonregeling). Onder andere de Pensioenfederatie heeft zich stevig verzet tegen het oorspronkelijke voorstel van 1,75%. Ook de Eerste Kamer vond dat voorstel te ver gaan. Het aangepaste …

Pensioenakkoord en uw pensioenregeling

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Omdat de inwoners van Nederland gemiddeld steeds ouder worden, nemen de kosten voor de oudedagsvoorziening toe. Dit geldt voor de AOW, maar ook voor de pensioenregeling die werkgevers voor hun werknemers geregeld hebben. De regering heeft een Pensioenakkoord gesloten met als doel de oudedagsvoorziening betaalbaar te houden. Door het pensioenakkoord komen er een aantal nieuwe wetten en wetswijzigingen. Deze worden …

Jongeren vrezen voor pensioen

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Ongeveer een derde van de jongeren verwacht op hun 72e nog een deeltijdbaan te moeten vervullen om rond te komen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau GfK naar verwachting van werknemers over hun pensioen. Het Verbond van Verzekeraars liet het onderzoek uitvoeren omdat het kabinet de maximale belastingvrije pensioenopbouw wil beperken van 2,15 naar 1,75 procent per jaar. De Tweede …

AOW leeftijd

NLPensioen_admin Pensioen

De AOW-leeftijd wordt per 1 januari 2013 volgens onderstaand schema stapsgewijs verhoogd en vanaf 2021 gekoppeld aan de levensverwachting. Dit was al in het deelakkoord overeengekomen;   U bent geboren:                                               U krijgt AOW in:            Uw leeftijd is …