Prinsjesdag 2013, Pensioen en Lijfrente

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Oudedagsvoorzieningen Naast de reeds bekende maatregelen zijn er tijdens Prinsjesdag geen aanvullende maatregelen aangekondigd op het gebied van oudedagsvoorzieningen. De Tweede Kamer heeft voor de zomer ingestemd met de wetsvoorstellen voor verdere versobering pensioenopbouw en nettospaarfaciliteiten. Deze liggen nu in de Eerste Kamer. Volgens het wetsvoorstel wordt per 1 januari 2015 het maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen bij …