De Inkomende Waardeoverdracht

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen

Nieuwe medewerker, ongeveer 45 jaar, goed ervaren. Samen heb je niets vergeten; goede afspraken omtrent zijn loon, zijn auto van de zaak en nog veel meer. Je hebt zelfs een stuk voorlichting gegeven over zijn pensioen, ja dat moet nou eenmaal tegenwoordig. De informatie had je nog van een voorlichtingsbrief van enkele jaren geleden, zoveel was er nou eenmaal niet …