Tweede Kamer akkoord afschaffen pensioen in eigen beheer

Met een grote meerderheid stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. Het amendement-Omtzigt werd verworpen.

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer

In verschillende artikelen besteedden wij aandacht aan dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel maakt vanaf 1 januari 2017 een einde aan de mogelijkheid van de DGA om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Voor opgebouwde aanspraken in eigen beheer kan de DGA kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • Afkoop
  • Omzetten in een oudedagsverplichting
  • Premievrij aanhouden in eigen beheer

De partner van de DGA moet instemmen met afkoop of omzetting.
De DGA die nog pensioen in eigen beheer opbouwt, moet vóór 1 april 2017 het besluit nemen dat de opbouw van  zijn pensioen in eigen beheer stopt vanaf 1 januari 2017. Verzekerd pensioenkapitaal man de DGA na 31 maar 2017 niet meer fiscaal geruisloos overdragen aan zijn BV.

Doorwerkeis en 100%-grens  vervalt

In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat de doorwerkeis bij uitstel van pensioen vervalt. Wiebes onderzoekt nog of deze eis ook kan vervallen bij prepensioen. Ook kan volgens dit voorstel de 100%-grens bij pensioen vervallen.

Kamer verwerpt amendement Omtzigt

Pieter Omtzigt vindt dat het wetsvoorstel DGA’s met een pensioen gedeeltelijk in eigen beheer en  gedeeltelijk verzekerd benadeelt. Hij stelt voor deze pensioenverzekeringen dezelfde eerbiedigende werking te geven als voor het in eigen beheer gereserveerde deel (amendement-Omtzigt) . Door deze aanpassing zouden DGA’ s ook na 1 april 2017 hun verzekerde pensioenkapitaal fiscaal geruisloos kunnen overdragen aan de BV. De Tweede Kamer verwierp dit amendement.

 

Bron: Aegon Adfis

Bouw aan je eigen pensioen met NLPensioen

Scroll naar boven