Verhoging AOW Leeftijd wordt Versneld

In 1957 is de Algemene Ouderdomswet (AOW) ingegaan. De wet zorgde ervoor dat iedereen vanaf zijn 65ste een basisuitkering kreeg van de overheid. In de tien jaar daarvoor was er al een tijdelijke wet die hetzelfde bewerkstelligde. De pensioenleeftijd is van 1947 tot 2013 op dezelfde leeftijd gehouden. Vanwege de hogere levensverwachting en de daarmee gepaard gaande vergrijzing, ontstaan er financieringsproblemen. Daartegen zijn diverse maatregelen genomen, waaronder een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. De eerste verhoging vond plaats in 2013.

Het kabinet wilde de verhoging sneller laten verlopen. Op 2 juni 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat dit bewerkstelligt.

Volgens de oorspronkelijke planning, zou de AOW-leeftijd in 2019 uitkomen op 66 jaar en in 2023 op 67 jaar.

De stappen waarmee de AOW-leeftijd wordt verhoogd, worden vanaf 1 januari 2016 vergroot. Onderstaand schema geeft weer hoe het verloop van de AOW-leeftijd zal zijn 

bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bouw aan je eigen pensioen met NLPensioen

Scroll naar boven