Verzekeraars: uitstel aankoop pensioen premieregeling optie om lage rente

Dolf Wietzema Menkhorst Pensioen, Pensioenleeftijd

Het Verbond van Verzekeraars wil het negatieve effect van de lage rente op de aankoop van pensioenuitkeringen dempen met maatwerk, zolang deelnemers aan premieregelingen nog geen beleggingsrisico mogen lopen in de uitkeringsfase.

Het Verbond stelt dit voor in een persbericht dat aandacht vraagt voor de lage rente. Deelnemers aan premieregelingen die in 2015 een uitkering moeten aankopen, krijgen dankzij de ‘historisch lage rente’ minder pensioen. Zij mogen in de uitkeringsfase geen beleggingsrisico meer lopen. De wetswijziging die deelnemers toestaat dit wel te doen staat op de rol voor ‘op zijn vroegst’  1 januari 2016. Vooruitlopend op de wetswijziging pleit het Verbond voor maatwerk. Het noemt daarbij uitstel van de datum waarop het pensioen ingaat als optie, zoals al mogelijk is bij lijfrentepolissen. Het Verbond wijst op de forse daling sinds 2012 van de rente in Nederland ‘onder invloed van het Europese monetaire beleid’. Die komt bijvoorbeeld tot uiting op het upo. ‘Tot 2012 werd op het upo voor de indicatie van de jaarlijkse uitkering gerekend met een voorbeeldrentestand van 4%. Sindsdien wordt een rentecurve van DNB gebruikt die een actueler beeld geeft (2,8% in 2014). De huidige marktrente (1,3%) ligt daar echter alweer beduidend onder.’

Bron: Pensioen Pro