Voordelen flexibele AOW-datum wegen niet op tegen de nadelen

Flexibilisering van de datum waarop de AOW  in gaat is kostbaar, terwijl de maatschappelijke opbrengsten van deze grotere keuzevrijheid beperkt zijn, aldus het kabinet na specifiek onderzoek.

In december 2013 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een motie van Norbert Klein, op dat moment fractielid  van 50Plus, om de ‘financiële kosten en maatschappelijke meeropbrengsten’ van een flexibele AOW-leeftijd nauwkeurig in kaart te brengen. Het idee van Klein was dat mensen kunnen kiezen of zij AOW willen ontvangen voor of na het bereiken van de AOW-leeftijd. Dat is, vond Klein, met name nuttig voor het overbruggen van een gat dat kan ontstaan dankzij het verhogen van de AOW-leeftijd of het voorkomen van een pensioengat bij doorwerken na de AOW-leeftijd.

Flexibilisering van de AOW-ingangsdatum stond al eerder op de agenda. Eerst was er in 2008 een wetsvoorstel om die datum met maximaal vijf jaar te kunnen uitstellen. In 2011 was het Pensioenakkoord aanleiding voor een tweede wetsvoorstel. In dit voorstel stond opnieuw de mogelijkheid van maximaal vijf jaar uitstel. Daarnaast konden mensen twee jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd al AOW krijgen, mits ze dan minimaal 65 zouden zijn. Het kabinet trok het tweede voorstel in 2012 in: het zou slecht zijn voor de werkgelegenheid op lange termijn en om die reden kostbaar.

Die argumenten gaan volgens staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) nog steeds op. Bovendien leidt flexibilisering op korte termijn tot hogere uitkeringslasten en brengt  het ook nog eens  hogere uitvoeringskosten met zich mee. De maatschappelijke opbrengsten van grotere keuzevrijheid wegen hier niet tegen op, aldus Klijnsma. Zij verwijst daarbij naar onderzoek van het CPB uit 2010. Het CPB geeft onder meer de flexibele ingangsdatum van pensioen in de tweede pijler als argument.

Klein noemt de afwijzing van een flexibele ingangsdatum onterecht. Ook directeur Liane den Haan van de belangenorganisatie voor ouderen ANBO hekelt het kabinetsbesluit: ‘De brief van Klijnsma bestaat alleen maar uit een opsomming waarom je geen flexibele AOW zou moeten invoeren. Er staan vreemde vergelijkingen in met Frankrijk, terwijl  sommige standpunten op redelijk antieke CPB-onderzoeken zijn gebaseerd.’

Bron: Pensioen Pro

Bouw aan je eigen pensioen met NLPensioen

Scroll naar boven