Waardeoverdracht gewijzigd

Per 1 januari 2015 is de termijn van 6 maanden vervallen waarbinnen een deelnemer een verzoek moet doen om het proces van waardeoverdracht pensioen in gang te zetten. De waardeoverdracht met een onbepaalde aanvraagtermijn is echter alleen toegestaan indien baanwisseling ertoe leidt dat vanaf 1 januari 2015 pensioenaanspraken worden verworven in een nieuwe pensioenregeling. Daarbij behoudt de deelnemer het bestaande recht om, onder toepassing van de wettelijke rekenregels en procedurevoorschriften, bij elke (toekomstige) baanwisseling in de waardeoverdracht ook de pensioenaanspraken uit eerdere dienstverbanden te betrekken.

Om het probleem van de zogenaamde bijbetalingsproblematiek voor werkgevers te beperken is tevens per 1 januari 2015 de regeling van de bijbetalingslasten voor de kleine werkgevers van toepassing verklaard op alle werkgevers. Kleine werkgevers zijn niet verplicht mee te werken aan een individuele waardeoverdracht als dit leidt tot bijbetalingslasten van meer dan € 15.000 en meer dan 10 % overdrachtswaarde. Dit raakt echter grote werkgevers evenzeer.

Om het probleem van de bijbetalingsproblematiek te beperken is vanaf 1 januari 2015 via het besluit ook opgenomen dat de regeling van de beperking van de bijbetalingslasten voor de kleine werkgevers per 1 januari 2015 van toepassing zal zijn op alle werkgevers.

Bouw aan je eigen pensioen met NLPensioen

Scroll naar boven