Wet Toekomst Pensioenen een praktisch overzicht

Binnenhof

Op deze pagina tref je nuttige informatie aan over het pensioenakkoord, dat inmiddels is omgezet in een wetsvoorstel. Dit vormt de grondslag voor een herzien en aangepast pensioenstelsel.

Wet toekomst pensioenen tijdlijn

Belangrijkste wijzigingen nieuw pensioenstelsel

  • Nieuwe regelingen vanaf 1 juli 2023 alleen premieovereenkomst (Defined Contribution)
  • Vanaf 1 januari 2024 doet iedereen mee aan de pensioenregeling vanaf 18 jaar. Dit geldt voor íedere pensioenregeling
  • Voor 1 juli 2023 afgesloten Defined Benefit- en Defined Contributionregelingen kennen een overgangsperiode tot 1 januari 2028
  • Een uniforme partnerdefinitie voor alle pensioenregelingen
  • Hoogte nabestaandenpensioen een percentage van het salaris
  • Uitbreiding behoud nabestaandenpensioen na uitdiensttreding
  • Maximaal 10% van het ouderdomspensioen als bedrag ineens bij pensionering
  • Standaard doorbeleggen in de lifecycle is mogelijk
  • Aanvullende regels voor gerichtere pensioencommunicatie

Bouw aan je eigen pensioen met NLPensioen

Scroll naar boven