Dienstenwijzer

 

NLPensioen is een adviesbureau voor ondernemers en werknemers werkzaam in het MKB.

Informatie over onze dienstverlening
U overweegt om gebruik te maken van de dienstverlening van NLPensioen. Voordat u daartoe besluit, informeren wij u graag over onze werkwijze en de tarieven van onze dienstverlening. 

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12040160.

Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Pensioenverzekeringen
  • Vermogensverzekeringen

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars te adviseren.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen andere pensioenuitvoerders, zoals een PPI, voeren. De selectie leidt tot samenwerking met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn en we zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Tarieven van onze dienstverlening
Raadpleeg voor meer informatie en een indicatie van onze tarieven onze dienstverleningsdocumenten:

Downloaden