Ben je als werkgever verplicht om je personeel in te lichten over pensioen?

Hier kunnen we kort over zijn! Ja, je bent als werkgever verplicht om over pensioen te communiceren. De pensioenuitvoerder neemt een deel van de communicatie op zich, middels de pensioen-123, maar dit neemt niet weg dat je als werkgever ook zelf actie moet ondernemen.

Wat moet je dan communiceren?

Om te beginnen moet de werknemer binnen drie maanden na indiensttreding geïnformeerd zijn over de pensioenregeling. Wat zijn de kenmerken en welke keuzes zijn er te maken, maar ook waar de pensioenregeling is verzekerd en wat iemand moet doen, als er iets wijzigt in de persoonlijke situatie. Hierbij kan je denken aan samenwonen, kinderen krijgen, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of wisselen van baan. Verder moet de werknemer geïnformeerd worden over de mogelijkheid om via het internetportaal van de verzekeraar aanvullende informatie te kunnen vinden.

Zijn er sancties als de pensioencommunicatie achterwege blijft?

Nee, er zijn (nog) geen sancties die kunnen worden opgelegd wanneer de pensioencommunicatie niet in orde is. Wel kan het voorkomen, dat wanneer een medewerker van mening is dat er niet of onvoldoende over pensioen is gecommuniceerd en dit aanhangig maakt, dat de rechter u een sanctie oplegt.

Waarom zou je als werkgever willen communiceren over pensioen?

Pensioen biedt je aan voor je werknemers. Dit is een aanvullende arbeidsvoorwaarde. DaarHet maakt je als werkgever aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. In toenemende mate vraagt (jong) personeel naar de pensioenregeling bij het bedrijf waar men solliciteert. Periodieke pensioencommunicatie toont je betrokkenheid bij het personeel. Men heeft het gevoel dat ‘het pensioen goed is geregeld!’.

Wat is belangrijk in pensioencommunicatie?

Uiteindelijk gaat het erom dat je als werkgever je medewerkers de gelegenheid geeft om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • hoeveel pensioen bouw ik op?
  • Wanneer krijgt ik het pensioen?
  • Is dit pensioen voldoende?
  • Wat is er verzekerd voor mijn nabestaanden?
  • Welke keuzes zijn er te maken?

Bouw aan je eigen pensioen met NLPensioen

Scroll naar boven