Afkopen klein pensioen

Kleine pensioenen konden eenvoudig worden afgekocht, omdat het voor de pensioenuitvoerder vaak te duur is om voor deze kleine bedragen een levenslange pensioenuitkering te doen. Voor 2024 is bedrag vastgesteld op € 592,51. Ook voor de verzekerde voegt het niet heel veel toe. Maar er is meer. Sinds 1 januari 2019 is de ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ ingegaan. Deze wet maakt automatisch waardeoverdracht van kleine pensioenen, naar de nieuwe pensioenregeling mogelijk. Dan wordt het juist zinvol om meerdere kleine pensioenen en tot één groter pensioen te bundelen. Daarnaast beperkt deze wet de mogelijkheid om kleine pensioenen tussentijds af te kopen. Afkopen van een klein pensioen is alleen nog mogelijk op de pensioendatum.

Belangrijke uitgangspunten op een rij

 • Deze wet geldt voor pensioenen vanaf 1 januari 2018. U bent dus op of na 1 januari 2018 uit dienst gegaan.
 • Uw opgebouwde pensioen wordt aangemerkt als klein pensioen wanneer de pensioenuitkering op pensioendatum tussen tussen € 2 en € 592,51 per jaar (2024) bruto per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
 • De pensioenuitvoerder is niet verplicht om deze kleine pensioenen automatisch over te dragen. Informeer daarom bij uw oude pensioenuitvoerder hoe zij hiermee omgaan. Overigens is het wel mogelijk om een verzoek tot waardeoverdracht te doen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dan wordt uw pensioen alsnog gebundeld.
 • Indien uw kleine pensioen vóór 2018 is ontstaan, dan wordt dit pensioen nooit automatisch overgedragen en moet u uw huidige pensioenuitvoerder om waardeoverdracht vragen.
 • Voor heel kleine pensioenen geldt vanaf 1 januari 2019 dat deze geheel komen te vervallen. Dit gaat om pensioenuitkeringen van van € 2,- of minder per jaar.

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht is het overdragen van de pensioenaanspraken naar de pensioenregeling bij de nieuwe werkgever. U heeft na beëindiging van de deelname aan een pensioenregeling de mogelijkheid tot waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder. De opgebouwde pensioenaanspraken bij de oude werkgever worden in dat geval (net als bij kleine pensioenen) afgekocht.

Afkopen klein pensioen en belasting betalen

Bij klein pensioen afkopen moet u over de afkoopsom inkomstenbelasting betalen. De pensioenuitvoerder houdt de belasting in, meestal het tarief van de eerste schijf. Hoeveel belasting u uiteindelijk betaalt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zal blijken na uw belastingaangifte.

Voor- en nadelen klein pensioen afkopen

De voordelen van het (laten) afkopen van een klein pensioen zijn:

 • U krijgt een bedrag op korte termijn;
 • In eigen beheer bent u niet afhankelijk van de prestaties van de pensioenuitvoerder.

De nadelen van klein pensioen afkopen zijn:

 

 • U heeft minder aanvulling op uw AOW. Aanvulling kan bittere noodzaak zijn;
 • Over de afkoopsom betaalt u inkomstenbelasting die kan oplopen tot maximaal 49,5%;
 • De eenmalige uitkering heeft mogelijk een negatieve invloed op de hoogte van toeslagen of andere uitkeringen die u ontvangt, zoals kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of een bijstandsuitkering.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Als u wilt weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, wat de verwachte jaarlijkse uitkering zal zijn en of u meerdere kleine pensioenen heeft lopen kunt u het online pensioenregister raadplegen.

Tot slot

Als voor pensioen afkopen uw toestemming vereist is, is het verstandig na te denken over de mogelijke gevolgen van afkoop en het afkoopbedrag na te (laten) rekenen.

 

 • Wat is de gehanteerde rekenrente en levensverwachting?
 • Heeft u al een goede pensioenvoorziening of is aanvulling op de AOW pure noodzaak?
 • Hoeveel inkomstenbelasting moet u erover gaan betalen?
 • Wat zijn de gevolgen voor de hoogte van te ontvangen toeslagen?

Bouw aan je eigen pensioen met NLPensioen

Scroll naar boven