Belastingvoordelen bij pensioensparen

Als je spaart voor je pensioen kun je tot een bepaald bedrag gebruikmaken van belastingvoordelen. Over het bedrag dat je in je pensioen stopt, betaal je nu geen inkomstenbelasting. Pas als je na pensionering een uitkering krijgt wordt over die uitkering belasting geïnd. Daarnaast telt het geld dat je in je pensioen stopt ook niet als vermogen. Je betaalt over dit bedrag dus geen vermogensbelasting (vermogensrendementsheffing).

Banksparen of een verzekering

Je krijgt deze belastingvoordelen alleen als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Je moet het geld in een pensioenproduct, zoals een lijfrente of bankspaarrekening steken. Een aanbieder van zo’n product is een bank of verzekeraar. Je doet eenmalig een storting of maakt periodiek een bedrag over. Je pensioenuitvoerder, een verzekeraar of bank, investeert het geld. Als je met pensioen gaat, koop je met de eindopbrengst een uitkering. Je kunt dan kiezen of je die uitkering levenslang of tijdens een vooraf afgesproken aantal jaar wilt ontvangen.

De Oudedags Reserve

Voor zelfstandigen en ondernemers is er nog een andere regeling. Dit is de oudedagsreserve. Als je gebruik maakt van de oudedagsreserve reserveer je een deel van je winst uit onderneming voor je pensioen. Dit bedrag gaat af van je inkomen en je betaalt er nu dus geen belasting over. De Belastingdienst stelt geen aanvullende eisen aan wat je nu met het geld doet. Je kunt het dus investeren in je bedrijf, of op een rekening laten staan.

Geld voor pensioen, niet voor bijstand

Vanaf 2015 gelden nieuwe regels voor het pensioen van zzp’ers. Als je in de bijstand komt, hoef je als zzp’er je pensioenspaarpot niet meer op te maken.

Hoe eerder je begint, hoe meer je opbouwt

Met onze rekenhulp kun je uitrekenen hoeveel je nu per maand of per jaar moet wegzetten om straks een bepaalde pensioenuitkering te krijgen. Je kunt ook uitrekenen hoe hoog je uitkering straks zal zijn als je nu een keer per maand of per jaar een bepaald bedrag opzij zet.