Dolf Wietzema Menkhorst

NLPensioen is opgericht door Dolf Wietzema Menkhorst (1975). Dolf heeft een financiële achtergrond en heeft meer dan 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening, onder meer als relatiemanager, accountmanager en gespecialiseerd pensioenadviseur. Hierbij was hij commercieel verantwoordelijk in business to business voor zowel kleine als grote intermediair kantoren.

Ook nu, binnen zijn eigen bedrijf in Zandvoort zoekt en vindt hij zijn creatieve speelruimte in de driehoek Klant-Medewerker-Organisatie. Het is voor hem steeds weer een uitdaging om de wensen van de klant te vertalen naar de optimale oplossing op pensioengebied. Of het nu gaat om het M of KB. Naast een passie voor financiële dienstverlening en pensioen in het bijzonder, is Dolf vooral geïnteresseerd in mensen en hun beweegredenen. Om daar naar eigen inzicht invulling aan te kunnen geven is hij gestart met NLPensioen, dat zich richt op de advisering en bemiddeling van pensioenen.

Nu hij zijn eigen bedrijf heeft in Zandvoort en met een bezoekadres in Amstelveen, kan Dolf zijn visie op pensioenadvisering voor de volle 100% uitdragen en waarmaken. Die visie komt er kort en bondig op neer dat Dolf zich richt op ‘leveren wat de klant vraagt’ en niet op ‘verkopen van standaard oplossingen’.

Naast zijn professionele interesses geniet Dolf zoveel mogelijk van zijn gezin. Als het even kan, is Dolf in de warme maanden in zijn vrije tijd te vinden op de Noordzee waarbij hij zich met kitesurfen bezighoudt. Hierin kan hij alles kwijt en zoekt hij telkens zijn grenzen opnieuw op. In de winter zal hij altijd proberen om een weekje in de Oostenrijkse Alpen door te brengen. Zodra de perikelen rond Covid-19 weer wat zijn bedaard, komt hij graag op de motor bij langs voor een persoonlijk gesprek.

Scroll naar boven