2022: EEN PERSOONLIJKER EN TRANSPARANTER PENSIOENSTELSEL.

Na jarenlange onderhandelingen is er ingestemd met de komst van het nieuwe pensioenakkoord. Dankzij dit akkoord kan de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in volle gang worden gezet. Helaas levert dit ook enige problemen op. Dit nieuwe akkoord kan voor zowel de werkgever als de werknemer enige verwarring met zich meebrengen. Daarom willen wij hierop ingaan en vooral benadrukken wat dit voor u, als werkgever, precies inhoudt.

MAAR WAAROM EEN NIEUW PENSIOENAKKOORD?

De afgelopen jaren kan het huidige pensioenstelsel zijn beloftes niet meer goed nakomen op het gebied van pensioenen. Daarnaast zijn er vele veranderingen in de arbeidsmarkt en in onze samenleving. Het nieuwe pensioenakkoord was volgens de overheid nodig om afspraken te verduurzamen, wat zorgt voor een beter perspectief op een koopkrachtig pensioen. Het zorgt ervoor dat het pensioen transparanter en persoonlijker is en sluit aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en tevens arbeidsmarkt.

De AOW-leeftijd blijft gelden op 66 jaar en 4 maanden in 2020-2021. Deze is verhoogd naar 67 jaar en zal na 2024 en hoogstwaarschijnlijk stijgen, afhankelijk van de levensverwachting. Het partnerpensioen zal eenvoudiger worden, aangezien de hoogte van dit pensioen niet meer zal afhangen van de diensttijd. De fiscaal maximaal te verzekeren partnerpensioen wordt 50% van het pensioengevend salaris. Een losse ANW-hiaat verzekering zal niet meer nodig zijn.

Ook de regelingen die bij pensioenfondsen lopen, worden premieregelingen. Waardoor deelnemers aan een pensioenregeling geen aanspraak meer hebben.  Wel zullen zij het recht hebben op een individueel aandeel in het totale pensioenvermogen van het pensioenfonds, waaraan wordt deelgenomen. De hoogte in het pensioenvermogen bepaalt hoe hoog het pensioen wordt. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van het projectierendement om het verwacht pensioen uit te rekenen.

HET NIEUWE PENSIOENAKKOORD

Het nieuwe pensioenakkoord zorgt ervoor dat de beschikbare pensioenpremie het uitgangspunt is, dus niet de pensioenuitkering. De pensioenpremie blijft voor alle leeftijdsgroepen gelijk. Echter, de pensioenopbouw zal veranderen. De pensioenpremie zal naar verwachting tussen de 30 – 33% liggen. De doorsneepremie wordt daarmee afgeschaft. Dit houdt in dat jongeren (tot ca. 45 jaar) meer pensioen opbouwen en “ouderen” minder. Dit wordt ook wel de degressieve pensioenopbouw genoemd. Dit geldt niet alleen voor pensioenfondsen, maar ook voor de pensioenregelingen bij Verzekeraars en PPI’s.

EEN EXTRA HANDREIKING

Deze manier van pensioenopbouw wordt als schadelijk gezien voor de oudere werknemers. Deze groep wil gecompenseerd worden. Waardoor dit weer schadelijk kan zijn voor veel werkgevers, vanwege hoge uitgaven. De wetgever heeft hier een handreiking gedaan. Wanneer werknemers nu in een premieregeling met oplopende premies zitten, daarin mogen blijven. Dit blijft echter wel maatwerk. Deze handreiking lijkt interessant, maar is niet in alle gevallen de beste oplossing.

HULP NODIG?

Het nieuwe pensioenakkoord zorgt voor een grote impact, die hoogstwaarschijnlijk ook voor jouw bedrijf geldt. Wel is er genoeg tijd om goed na te denken over de gevolgen en mogelijkheden voor jouw bedrijf en medewerkers. Het is belangrijk om jouw medewerkers te informeren over de gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord. Wij helpen je daar graag mee.

TIJDLIJN PENSIOENAKKOORD

Het mag duidelijk zijn dat er een hoop zal veranderen in pensioenland. Iedere pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2026 zijn aangepast.

Het kan voordelig zijn om nu al met een gelijkblijvende premie voor nieuwe werkgevers te beginnen. Probeer daarom nu al te starten met de uitleg en de impact die dit met zich meebrengt voor jouw werknemers. Dit kan een hoop onrust voorkomen.

Uiteraard assisteren wij daar graag in!

Pensioenakkoord

Inhoud

Scroll naar boven