AOW franchise 2014

In de maanden november en december publiceert de overheid de fiscale- en sociale zekerheidscijfers voor het volgende jaar. Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid publiceerde onlangs onder meer de hoogte van de AOW-uitkeringen. En hiermee kan de AOW-franchise bepaald worden die van belang is voor pensioen.

Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. Het AOW-bedrag waarmee rekening moet worden gehouden (AOW-franchise) is ten minste 10/7 maal de AOW-uitkering plus vakantieuitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd. Het bedrag moet naar boven worden afgerond. Anders is er geen sprake van “ten minste”. De franchise voor 2014 is dus € 13.449.

Voor pensioenregelingen van werknemers die directeur grootaandeelhouder zijn en die voor een deel in eigenbeheer worden verzekerd moet uitgegaan worden van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande. De minimale AOW-franchise 2014 voor pensioen in eigen beheer is € 19.619.

Scroll naar boven