CBS: Pensioen-richtleeftijd in 2020 naar 68

De pensioen richtleeftijd voor het pensioen in de tweede pijler zal naar verwachting pas in 2020 door stijgen naar 68 jaar. Dat zegt actuaris Hans de Mik (EY) op basis van de nieuwste prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek met betrekking tot de levensverwachting. Deze laatste prognose die gisteren naar buiten kwam zorgt niet voor eerdere verhoging van de pensioen richtleeftijd naar 68.

Uit de vorige voorspelling van het CBS, uit 2012, volgde ook al dat die in 2020 moet plaatsvinden. De Mik: ‘De pensioen richtleeftijd moet volgens het CBS in 2020 omhoog, omdat zij verwacht dat tien jaar later – in 2030 – de resterende levensduur voor een 65-jarige meer dan 21,26 jaar bedraagt. Een verhoging van de pensioenrichtleeftijd moet daarom tien jaar eerder worden doorgevoerd.’ ‘Het verschil met de vorige prognose is heel beperkt’, aldus De Mik. ‘Want ook de verwachte jaren waarin de pensioen richtleeftijd verder stijgt naar 69 en 70 jaar zijn nagenoeg gelijk aan die van 2012.’

Die verhogingen staan gepland voor 2028 en 2037. Voor een stijging van de pensioen richtleeftijd is het CBS leidend. Daarnaast verschenen dit jaar echter ook voorspellingen van de levensverwachting van het Actuarieel Genootschap (AG). ‘Volgens de meest recente prognose van het AG, zou de pensioen richtleeftijd al in 2017 naar 68 jaar verhoogd moeten worden.’ Hoe zit het met de AOW-leeftijd? De huidige wetgeving bepaalt dat de AOW-leeftijd zal stijgen tot 67 jaar in 2023. Daarna volgt de AOW-leeftijd eventuele stijgingen in de levensverwachting van een 65-jarige, telkens met stappen van drie maanden. Ook hier wordt er gekeken naar het CBS.

Volgens het regeerakkoord zal de AOW-leeftijd echter al in 2021 de 67 jaar bereiken en vanaf 2022 aan de levensverwachting worden gekoppeld. Het wetsvoorstel om deze versnelling door te voeren werd op 17 november bij het parlement ingediend. Op basis van de nieuwe CBS-prognose zal deze koppeling in 2022 direct leiden tot een extra stijging van de AOW-leeftijd met drie maanden. Dit kan nog veranderen, omdat de AOW- leeftijd voor 2022 pas in 2017 zal worden vastgesteld, met de dan geldende prognose. Het CBS voorziet na 2022 gemiddeld elke twee tot drie jaar een extra verhoging van de AOW-leeftijd. In 2060 zou er dan een AOW-leeftijd van 71,5 jaar worden bereikt. Omdat de toekomstige levensduur niet nauwkeurig valt te voorspellen, kan dit volgens het CBS enkele jaren afwijken.

Scroll naar boven